Books on Polish Philosophy

This section of the PPP only provides information about books on the history of Polish philosophy; passages from the introduction and the index will be posted online if complimentary copies of books in English or other major European languages are sent to the editor of the PPP. We will give information about other books in English not prevalently devoted to Polish philosophy only if they contain articles on this topic; we will give the whole index and the introduction only if the PPP is authorized to insert online at least one of the articles concerning Polish philosophy. The same applies to journals.

Books in Western Languages

 K. Szaniawski, On Science, Inference, Information and Decision-Making. Selected Essays in the Philosophy of Science, ed. by Adam Chmielewski and J. Wolenski , Kluwer Acad. Publisher, Dordrecht/Boston/London 1998

The Lvov&endash;Warsaw School and Contemporary Philosophy, edited by Katarzyna Kijania-Placek and Jan Wolenski, Kluwer Acad. Publisher, Dordrecht/Boston/London 1998

 T. Snyder, Nationalism, Marxism, and Modern Central Europe. A Biography of Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905), Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1997

 In Itinere. European Cities and the Birth of Modern Scientific Philosophy, Ed. by Roberto Poli, "Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities" , vol. 54), Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA 1997

F. Coniglione, Nel segno della scienza. La filosofia polacca del Novecento, Franco Angeli, Milano 1996.

Epistemology and History, ed. by Anna Zeidler-Janiszewska, Rodopi, Amsterdam/Atlanta 1996.

The School of Franz Brentano, ed. by L. Albertazzi, M. Libardi and R. Poli, Kluwer, Dordrecht 1996

Aesthetics in Poland, ed. by Maria Golaszewska, Jagellonian University, Cracow 1996

Jeff Mitscherling, Roman Ingarden's Ontology and Aesthetics Ottawa: University of Ottawa Press, 1997.


Books & Journals in Polish

Estetyka i krytyka, red. Leszek Sosnowski, Instytut Filozofii UJ, Krakow

R. 1 (2001), nr 1, R. 2 (2002), nr 2, R. 3 (2002), nr 2

 J.J. Jadacki, Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów mysli Polskiej, Wydz. Filoz. i Sociol. Uniw. Warszawskiego, Warszawa 1998, pp. 459.

An history of Polish philosophical tought, focusing on the most significative tendencies (mainly logics and scientific philosophy) and philosophers (Slowacki, Twardowski, Zawirksi, Chwistek, Tatarkiewicz, Czezowski, Ingarden, Bochenski, and Przelecki)

T. Rzepa, Zycie psychiczne i drogi do niego (Psychologiczna Szkola Lwowska), Uniw. Szczecinski, Szczecin 1998, pp. 222.

The book proves the thesis of separate character of the psychological Lvov School, existing since 1898 till 1919, inaugurated by K. Tawrdowski and his follower, W. Witwicki. See a short summary of the book.

J. Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne, pod redakcja J.J. Jadackiego i K. Swierzeckiej, Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, pp. 612.

"Jan Salamucha peut être reconnu comme un des représentants les plus importants, sinon comme le plus eminent, du mouvement appelé Cercle de Cracovie - par l'originalité de sa pensée et la qualité du travail effectué. Il est l'un des rares philosophes polonais qui ont apporté quelque chose d'essentiellement nouveau dans la pensée catholique. Son apport principal a été d'appeler, en théorie et par son propre exemple, à la precision de cette pensée - donc a un perfectionnement semblable à celui que la philosophie polonaise a subi sous l'influence de la logique." (J.M. Bochenski, Introduction, p. 549).

W. Szydlowska, Egzystencja-lizm w kontekstach polskich. Szkic o doswiadczeniu, mysleniu i pisaniu powojennym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997, pp. 145

The influence of the French existentialism (Camus in particular) in Poland, seen in the works of J. Andrzejewski, T. Konwicki, and S. Mrozek.

R. Jadczak, Mistrz i jego uczniowe, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 1997.

The biographies of Twardowski's pupils or other philosophers connected with his teaching: Witwicki, Lukasiewicz; Zawirksi, Baley, Ajdukiewicz, Kotarbinski, Lesniewski, Blachowski, Czezowski, Kreutz, Dambska, Sloniewska, Blaustein, Tatarkiewicz, Ingarden.

J. Wolenski, Szkola Lwowsko-Warszawska w polemikach, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 1997.

A series of papers concerning controversial questions on the Lvov-Warsaw School and its representatives, written by its most important expert, author of the reference book Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Reidel, Dordrecht 1989.

Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej, red. Teresa Rzepa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997

Texts of Twardowski, Witwicki, Baley, Blachowski, Kreutz, Lewicki, Tomaszewski

 AA.VV., Wielcy filozofowie polscy. Szesc studiów, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997

Six papers introducing to the thought of M. Zdziechowski, T. Kotarbinski, W. Tatarkiewicz, H. Elzenberg, K. Ajdukiewicz, and R. Ingarden written by S. Mazurek, J. Pelc, S. Borzym, B. Skarga, R. Wójcicki, and K. Rosner.

Filosofia na Uniwersytecie Wilenskim, Praca zbiorowa pod red. R. Jadczaka i J. Pawlaka, Uniw. M. Kopernika w Toruniu, Torun 1997
Several essays devoted to the philosophers who teached in the Vilna University, from its foundation (1578) to its revival (1919 -1939), when the Lithuanian authorithies closed Stefan Batory University.

 Józef F. Chwal, Metafilozofia Adama Mahrburga, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998

 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobrazni, Znak, Kraków 1998

 Roman Ingarden, Ksiazeczka o czlowieku, wyd. Literackie, Kraków 1997

 J. Blonski, Od Stasia do Witkacego, Wid. Literackie, Kraków 1997

K. Okopien, Uprzedmiotowienie. Krytyka ontologii Romana Ingardena, Wydz. Filoz. i Soc. UW, Warszawa 1997

Cezary Mordka, Od Boga historii do historicznego. Wprowadzenie do filozofii Leszka Kolakowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1997

 T. Styczen, O etyce Karola Wojtyly - uczen, Czestochowa 1997

J. Tischner, Filozofia po góralsku, Znak, Kraków 1997

 K. Twardowski, Dzienniki, cz. I, 1915-1927, s. 338; cz. II 1928-1936, s. ok. 400, Wyd. Adam Marszalak, Torun 1997

L. Dyczewski (red.), Tozsamosc polska i otwartosc na inne spoleczenstwa, Kraków, Universitas, 1997, s. 130

P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych podstaw prawa we wspólczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków, Wyd. UJ, 1996, s. 128.

J. Sliwiok (red.), Ks. Prof. dr. Konstanty Michalski. Zycie i dzialalnosc. Materialy posesyjne, Górnoslaskie T.P.N., Katowice 1996

In preparation

 R. Ingarden, Szkice z filozofii religii, Kraków, Znak

C. Mordka, Od Boga historii do Boga histoycznego. Wprowadzenie do filozofii L. Kolakowskiego, Lublin, Wyd. UMCS

A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 2: Metalogika i metamatematyka, Warszawa, PWN

W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie, Kraków, Znak


Home  Home


© Polish Philosophy Page, ed. by F. Coniglione - http://www.fmag.unict.it/polhome.html